Register-interieurontwerper

De Register-interieurontwerper (m/v) adviseert o.a. op het gebied van interieurstyling, waaronder (nieuwe) indelingen, badkamers, keukens, verlichting, meubelopstelling, slaapkamers, kleuren en meubelaankoop

Wie komen in aanmerking om toe te treden tot het Register?

Als een natuurlijk persoon het diploma ‘Binnenhuisarchitectuur’ ontwikkeld en verzorgd door the International Academy for Interior Design (Instituut voor Binnenhuisarchitectuur) heeft gehaald is hij/zij gerechtigd zich in te schrijven als ‘Register-interieurontwerper’. Dit register berust bij en wordt bijgehouden door de Stichting Orde van Register-Interieurontwerpers (SOR).
Ingeschrevenen mogen zowel de titel Register-Interireurontwerper dragen als de naam van de Stichting, het logo alsmede hun inschrijfnummer bij de Stichting vermelden op hun briefpapier, visitekaartje en website.

Ingeschrevenen zijn verplicht een jaarlijkse bijdrage te leveren aan de Stichting, welke door het bestuur van de Stichting zal worden vastgesteld. De jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op € 36,50 en kan elke maand ingaan. Het eenmalige entreegeld is € 50,-.

Inschrijven als Register-interieurontwerper?
Ieder die een schriftelijk verzoek indient om ingeschreven te worden in het Register van de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers moet bijsluiten:

1. Kopie rijbewijs of paspoort
2. Kopie van het diploma

De inschrijving wordt officieel nadat het entreegeld is ontvangen door de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers.

Let op: Vragen en/of verzoeken aan de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers kunnen uitsluitend schriftelijk worden gedaan.

SOR
Postbus 166
1260 AD Blaricum
IBAN: NL58ABNA0464660750
BIC: ABNANL2A

Geschiedenis
Mede oprichter van de Stichting is Gerrit Rietveld III (overleden 1995), kleinzoon en oudste in lijn van meubelontwerper & architect Gerrit Th. Rietveld (1888-1964). Gerrit Rietveld III (Rietveld Design) was werkzaam als interieurontwerper voor particulieren, bedrijven en instellingen.

Naam/logo Register-interieurontwerper (SOR) is ingeschreven onder nummer 0561584 op 26 september 1994 door de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers, dossiernummer S 194608.

Klasse aanduiding en diensten
K1 41 Seminaria en afnemen van examens; het opstellen en formuleren van examenvragen en cases (onderwijs); het opstellen c.q. samenstellen, organiseren en afnemen van mondelinge en schriftelijke examens (onderwijs), het uitgeven en uitlenen en verspreiden van publicaties, boeken, leermiddelen en onderwijsmateriaal/beroepsvoorlichting in verband met binnenhuisarchitectuur en interieurstyling; alle voornoemde diensten tevens verleend via elektronische weg.
K1 42 Diensten van binnenhuisarchitecten en interieurstylisten en (technische) advisering ter zake; het opstellen en vaststellen (certificeren) van en toezicht houden op naleving van exameneisen en -opgaven (kwaliteitscontrole), waaronder het toezicht houden op de kwaliteit van examens; keuring en certificering van examens en onderwijs.

Advies: lees dit vooral goed door
De beroepsopleiding ’Binnenhuisarchitectuur’ kan worden afgesloten met een examen, afgenomen door de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers. Het diploma geeft recht om in te schrijven op het Masterregister en/of SOR-Register. Het examen is conform de oorspronkelijke en goedgekeurde versie door de Minister van Onderwijs & Wetenschappen bij beschikking van 24 augustus 1993, kenmerk CFI/F/BV-93054216. I.v.m. een aantal aanpassingen in de Wet op het Onderwijs zijn een beperkt aantal punten aangepast aan de vigerende eisen. De uitvoering berust bij de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers.
Overigens worden deze IVB-opleidingen ook gebruikt op een aantal ROC-scholen in Nederland. De examens zijn gelijk aan de examens van the International Academy for Interior Design (IVB) en vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers.