® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB


Door te klikken op je keuze, ga je weer terug naar de overzichtspagina van de beroepsopleidingen:
Schriftelijke opleiding Binnenhuisarchitectuur
of
Mondelinge opleiding Binnenhuisarchitectuur


WAAROM?

Maatschappelijke veranderingen
Hoe kun je je inschrijven?


Een initiatief van the International Academy for Interior Design (Instituut voor Binnenhuisarchitectuur).

Als je bent ingeschreven, dan is het toegestaan om bovenstaand logo en naam te gebruiken.
Logo en naam zijn bijvoorbeeld te gebruiken op je opdrachten, site, visitekaartje, briefpapier enz.

Inschrijven is alleen mogelijk met een SOR-diploma, dat je kunt halen bij the International Academy for Interior Design.

SOR = Stichting Orde van Register-interieurontwerpers.

Er is veel onduidelijkheid in de wereld van 'Binnenhuisarchitectuur'. In een uitspraak van de Arrondissementsbank in Amsterdam (Vonnis 26 oktober 1995, de President van de Arrondissement te Amsterdam, mr. U.W. Bentinck, vice-president fungerend als president der rechtbank. Rolnummer KG 95/1433 Be) staat dat the International Academy for Interior Design (Instituut voor Binnenhuisarchitectuur) vrij is het begrip 'Binnenhuisarchitect' of 'Interieurontwerper' te gebruiken.

De voormalige Staatssecretaris van VROM wilde dat onderzocht werd of de wet op het architectenregister een publiekrechtelijke grondslag nodig heeft en/of dat deze doelstellingen (wellicht beter) via zelf regulering door de beroepsvereniging kunnen worden gerealiseerd.

Titelbescherming
Gezien de internationale ontwikkelingen en de sterke opkomst van 'Interior Design' in landen als China en andere Aziatische landen is de naam 'Interiordesigner' tegenwoordig een algemeen aanvaard internationaal begrip.

De Nederlandse benaming Binnenhuis- of interieurarchitect zijn titels die alleen zijn voorbehouden aan een meerjarige opleiding die specifiek kan worden gevolgd aan een Kunstacademie. Daarna zijn er onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden om in te schrijven bij het Architectenregister.

Deze regeling wordt ook door de ® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB onderschreven.

De opleiding aan ® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB is hierop niet gericht. Afgestudeerden kunnen zich dan ook niet inschrijven bij het Architectenregister.

Wel staat inschrijving vrij bij de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers. Het gevoerde naam/merk logo is: Register-interieurontwerper.
Ook is het mogelijk om in te schrijven bij het Masterregister.


WAT IS DAN HET SCENARIO?
Zelfregulering en certificering van een beroepsgroep? The International Academy for Interior Design (Instituut voor Binnenhuisarchitectuur) wil de trend zetten en heeft daarom het beeld/naam/merk/logo in de BeNeLux laten vastleggen.
De certificering is officieel geregistreerd onder nummer 0716333.


Naam/logo Master of Interior Design is ingeschreven onder nummer 0716333 op 21 juni 1998 door the International Academy for Interior Design.
Klasse aanduiding en diensten:
K1 16 Boeken, Syllabi, gedrukte cursusmaterialen en andere drukwerken; leermiddelen en onderwijsmaterialen.
K1 41 Opleidingen, trainingen, cursussen en andere onderwijsvormen op het gebied van binnenhuisarchitectuur en interieurstyling waarbij diploma’s worden toegekend c.q. uitgereikt; het organiseren van bijeenkomsten, congressen, conferentie, lezingen, seminars en workshops, alle met een educatief karakter.


Schriftelijk informatie over de opleidingen?
Klik op:
info@binnenhuisarchitectuur.nl
Vergeet niet je naam en adres!