® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB


TERUG
Door hierop te klikken ga je weer terug naar de overzichtspagina van de beroepsopleiding:
Interieur- en Verkoopstyling.


Datum examen
Examenreglement
Inschrijfformulier
Beoordeling examen


AANWIJZINGEN EXAMEN:
INTERIEUR- & VERKOOPSTYLING

Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier uiterlijk 30 dagen voor het examen in te zenden.
Bij het inschrijfformulier te voegen: een kopie van rijbewijs of paspoort.
Indien van toepassing: het examengeld tijdig overmaken op de manier, zoals bij de plaatsing wordt aangegeven.
1.

Aanmeldingen
Aanmeldingen die binnen 30 dagen voor de examendatum worden ontvangen worden niet meer in behandeling genomen.
2

Exameneisen
Zie hiervoor het examenreglement.
3.
Examengeld
Het examengeld bedraagt Euro 105,-. Wijzigingen voorbehouden.
Indien u zich terugtrekt voor het examen nadat de nota is verzonden, wordt € 75 kosten voor administratie in rekening gebracht.
4.
Oproep
De oproep voor het examen ontvangt u uiterlijk 14 dagen voor het examen. Heeft u op die datum nog geen oproep ontvangen, dan dient u direct contact op te nemen.
5.
Tijdstip examen
Ochtendzitting 10.30 uur - 12.00 uur uur: Theorie
6.
Examen
Het examen moet gemaakt worden op het papier dat door het examenbureau wordt verstrekt.
De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het inleveren van het examenwerk.
De uitslag van de examencommissie is bindend. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Er vindt nimmer restitutie van het examengeld plaats m.u.v. overlijden.
7.
Legitimatie
Tijdens de examenzitting dient u zich te legitimeren door middel van een paspoort, toeristenkaart, rijbewijs of identiteitbewijs. Zonder één van deze bewijzen wordt u van het examen uitgesloten.
8.
Slagen
Voor elk van de beide onderdelen (praktijk en theorie) moet een voldoende zijn gescoord. Een voldoende is ten minste een 6.
9.
Uitslag
De examencommissie streeft er naar de uitslag binnen 6 weken na het examen aan de kandidaten bekend te maken.
Diploma's worden binnen 4 weken na het bekendmaken van de uitslag toegezonden.

TERUG
Door hierop te klikken ga je weer terug naar de overzichtspagina van de beroepsopleiding:
Interieur- en Verkoopstyling.