Dit formulier is uit te printen

INSCHRIJFFORMULIER EXAMEN BINNENHUISARCHITECTUUR
Examenbureau IVB
Postbus 464
1400 AL Bussum

RABO-rekening: 3837 80 004 IBAN: NL36 RABO 0383 7800 04 BIC: RABO NL2U

Familienaam

0 Man 0 Vrouw E-mail:

Voornamen (voluit):

Adres:

Postcode en woonplaats:

Geboortedatum en geboorteplaats:

Examendatum:

Relatienummer:


Ondergetekende wenst te worden toegelaten tot het examen ’Binnenhuisarchitectuur’ onder auspiciën van de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers (SOR). Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier geeft u aan het examenreglement te kennen. Het examen ‚Binnenhuisarchitectuur’ bestaat uit een ochtendzitting en een middagzitting, waarbij theorie en praktijk worden geëxamineerd. Het is hem/haar bekend dat hij/zij zich op het examen dient te legitimeren door middel van een toeristenkaart, een identiteitsbewijs, een paspoort of een rijbewijs. Uw inschrijving wordt officieel erkend op het moment dat de uitnodiging voor het examen is verzonden en het examengeld van Euro 120,- is ontvangen.
De betaling moet 21 werkdagen voor het examen door the International Academy for Interior Design (IVB) ontvangen zijn.

U ontvangt 14 dagen voor het examen een schriftelijke bevestiging. Indien de betaling niet is ontvangen, dan wordt u uitgesloten van het examen.
Vergeet niet bij de betaling, de naam te vermelden waaronder u heeft ingeschreven en de examendatum.
Uw inschrijving wordt officieel erkend op het moment dat het examengeld en dit inschrijfformulier door het IVB is ontvangen. 


Datum

Handtekening van de kandidaat(-date)

Dit inschrijfformulier en
een kopie van rijbewijs of paspoort dienen ten minste 30 dagen voor de examendatum in het bezit te zijn van het IVB.