® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB


Door te klikken op je keuze, ga je weer terug naar de overzichtspagina van de beroepsopleidingen:
Schriftelijke opleiding Binnenhuisarchitectuur
of
Mondelinge opleiding Binnenhuisarchitectuur


Datum examen
Reglement
Examentraining
Inschrijfformulier
Beoordeling examen
Herexamen


AANWIJZINGEN EXAMEN:
BINNENHUISARCHITECTUUR

De beroepsopleiding ’Binnenhuisarchitectuur’ kan worden afgesloten met een erkend examen, afgenomen door de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers. Het diploma geeft recht om in te schrijven op het Masterregister en/of SOR-Register.
Het examen is conform de oorspronkelijke en goedgekeurde versie door de Minister van Onderwijs & Wetenschappen bij beschikking van 24 augustus 1993, kenmerk CFI/F/BV-93054216. I.v.m. een aantal aanpassingen in de Wet op het Onderwijs zijn een beperkt aantal punten aangepast aan de vigerende eisen. De uitvoering berust bij de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers.
Overigens worden deze IVB-opleidingen ook gebruikt op een aantal ROC-scholen in Nederland. De examens zijn gelijk aan de examens van the International Academy for Interior Design (IVB) en vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers.Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier uiterlijk 30 dagen voor het examen in te zenden.
Bij het inschrijfformulier te voegen: een kopie van rijbewijs of paspoort.
Indien van toepassing: het examengeld tijdig overmaken op de manier, zoals bij de plaatsing wordt aangegeven.
1.

Aanmeldingen
Aanmeldingen die binnen 30 dagen voor de examendatum worden ontvangen worden niet meer in behandeling genomen.
2

Exameneisen
Zie hiervoor het examenreglement.
3.
Examengeld
Het examengeld bedraagt € 120. Wijzigingen voorbehouden.
Indien u zich terugtrekt voor het examen nadat de nota is verzonden, worden Euro 75 administratie kosten in rekening gebracht.
4.
Oproep
De oproep voor het examen ontvangt u uiterlijk 14 dagen voor het examen. Heeft u op die datum nog geen oproep ontvangen, dan dient u direct contact op te nemen.
5.
Lokatie?
'De Witte Bergen' Rijksweg 2 (aan de A1)
3755 MV Eemnes.
Ruime gratis parkeerplaats. Met openbaar vervoer minder goed te bereiken.

Tijd:
Theorie 1 en Praktijk 1 (11.00 uur -13.00 uur)
Theorie 2 en Praktijk 2 (14.00 uur -16.00 uur)

6.
Examen
Het examen moet gemaakt worden op het papier dat door het examenbureau wordt verstrekt.
De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het inleveren van het examenwerk.
De uitslag van de examencommissie is bindend. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Er vindt nimmer restitutie van het examengeld plaats.
7.
Legitimatie
Tijdens de examenzitting dient u zich te legitimeren door middel van een paspoort, toeristenkaart, rijbewijs of identiteitbewijs. Zonder één van deze bewijzen wordt u van het examen uitgesloten.
8.
Slagen
Voor elk van de beide onderdelen (praktijk en theorie) moet een voldoende zijn gescoord. Een voldoende is ten minste een 6.
9.
Uitslag
De examencommissie streeft er naar de uitslag binnen 6 weken na het examen aan de kandidaten bekend te maken.
Diploma's worden binnen 4 weken na het bekendmaken van de uitslag toegezonden.

Door op de onderstaande tekst te klikken ga je weer terug naar de overzichtspagina:
Mondelinge beroepsopleiding ’Binnenhuisarchitectuur’
of

Schriftelijke beroepsopleiding ’Binnenhuisarchitectuur’