® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB


HOME

BEOORDELING EXAMEN
BINNENHUISARCHITECTUUR

De examenuitwerking worden door de examencommissie benoemde examinatoren nagekeken en per onderdeel voorzien van een cijfer van 1 (één) tot en met 10 (tien) en de daartussen liggende decimalen.

Bij de vaststelling van de examenuitslag worden de door de examinatoren gegeven cijfers per onderdeel gemiddeld.

Om te slagen moet de kandidaat voor zowel theorie als praktijk minimaal een 5,5 halen.


Theorie
Theorie 1 maximaal 10 punten
Theorie 2 maximaal 10 punten

De cijfers van onderdeel 1 en 2 worden bij elkaar opgeteld en door twee gedeeld.

Bij de bepaling van het eindcijfer worden de decimalen 0,5 en hoger naar boven afgerond.

Beoordelingsschaal per onderdeel

1 fout 9,3
2 fouten 8,7
3 fouten 8
4 fouten 7,3
5 fouten 6,7
6 fouten 6
7 fouten 5,3
8 fouten 4,7
9 fouten 4
10 fouten 3,3
11 fouten 2,7
12 foten 2
13 fouten en meer 1

Praktijk
Praktijk 1 maximaal 10 punten
Praktijk 2 maximaal 10 punten
De cijfers van onderdeel 1 en 2 worden bij elkaar opgeteld en door twee gedeeld.
Bij de bepaling van het eindcijfer worden de decimalen 0,5 en hoger naar boven afgerond.

Erg belangrijk is de haalbaarheid en de logica. Vanzelfsprekend moet ook de schaal kloppen en de presentatie acceptabel zijn.