HOME

logos
® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB

WAAROM?


reg


afbeelding-17

Iedereen, die met succes, een afgeronde opleiding bij het Instituut voor Binnenhuisarchitectuur heeft gevolgd kan in aanmerking komen voor MASTER OF INTERIORDESIGN. De naam is juridisch vastgelegd in Nederland, België en Luxemburg. Ingeschreven onder nummer 716333. Door de juridische onderbouwing is misbruik strafbaar. Het is het exclusieve recht, verleend aan the International Academy for Interior Design (Instituut voor Binnenhuisarchitectuur). Het naam/beeldlogo is vastgelegd in de Benelux.


Vooral opleidingen hebben te maken met maatschappelijke veranderingen. Natuurlijk volgen we met argusogen de ontwikkelingen. The International Academy for Interior Design (Instituut voor Binnenhuisarchitectuur) heeft altijd gestreefd om niet alleen een uitstekende opleiding te verzorgen, maar ook de student vertrouwd te maken met het 'ondernemerschap' en/of (advies/ontwerp) functie in het bedrijfsleven.
Vele onderwerpen zoals het opzetten van een adviespraktijk, onderhandelingen, contracten enz. zijn we niet uit de weg gegaan.
Vele -IVB-mensen komen heel goed terecht. Toch maken we ons sterk om het resultaat nog verder te optimaliseren. Het Instituut voor Binnenhuisarchitectuur probeert zich te profileren als een 'gespecialiseerd opleidingsinstituut' met 'de' contacten in het bedrijfsleven.
Van de overheid hoeven we tegenwoordig niet meer zo veel te verwachten.
Bezuinigingen in het onderwijs, verhogingen van college-gelden, studieverkortingen, minder goed opgeleide docenten, grotere klassen.
Vele onderwijsinstellingen is het water tot de lippen gestegen. Ook zelfregulering van diverse bedrijfstakken en beroepen is een nieuw stokpaardje van de regering om geld te besparen. Daar komt dan ook nog de langzaam groeiende Europese (Internationale) regelgeving overheen.

Toch wil the International Academy for Interior Design (Instituut voor Binnenhuisarchitectuur) niet meedoen aan dit spookscenario. Integendeel. We zijn er ons van bewust, dat goede creatieve benaderingen zeer stimulerend kunnen werken. De volgende stap ligt voor de hand.
Waar een studie ophoudt bieden we de oud-studenten van the International Academy for Interior Design (Instituut voor Binnenhuisarchitectuur) een extra steuntje in de rug.
Het IVB biedt de (oud) cursisten een Mastercertificering.

Een initiatief van the International Academy for Interior Design (Instituut voor Binnenhuisarchitectuur).

Als je bent ingeschreven, dan is het toegestaan om bovenstaand logo en naam te gebruiken.
Logo en naam zijn bijvoorbeeld te gebruiken op je opdrachten, site, visitekaartje, briefpapier enz.

Inschrijven is alleen mogelijk met een SOR-diploma, dat je kunt halen bij the International Academy for Interior Design.
Stuur een kopie van je diploma naar: IVB, Postbus 464 1400 AL Bussum.
Kosten eenmalig € 99.


SOR = Stichting Orde van Register-interieurontwerpers.

Er is veel onduidelijkheid in de wereld van 'Binnenhuisarchitectuur'. In een uitspraak van de Arrondissementsbank in Amsterdam (Vonnis 26 oktober 1995, de President van de Arrondissement te Amsterdam, mr. U.W. Bentinck, vice-president fungerend als president der rechtbank. Rolnummer KG 95/1433 Be) staat dat the International Academy for Interior Design (Instituut voor Binnenhuisarchitectuur) vrij is het begrip 'Binnenhuisarchitect' of 'Interieurontwerper' te gebruiken.

De voormalige Staatssecretaris van VROM wilde dat onderzocht werd of de wet op het architectenregister een publiekrechtelijke grondslag nodig heeft en/of dat deze doelstellingen (wellicht beter) via zelf regulering door de beroepsvereniging kunnen worden gerealiseerd.

Titelbescherming
Gezien de internationale ontwikkelingen en de sterke opkomst van 'Interior Design' in landen als China en andere Aziatische landen is de naam 'Interiordesigner' tegenwoordig een algemeen aanvaard internationaal begrip.

De Nederlandse benaming Binnenhuis- of interieurarchitect zijn titels die alleen zijn voorbehouden aan een meerjarige opleiding die specifiek kan worden gevolgd aan een Kunstacademie. Daarna zijn er onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden om in te schrijven bij het Architectenregister.
Deze regeling wordt ook door de ® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB onderschreven.

De opleiding aan ® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB is hierop niet gericht. Afgestudeerden kunnen zich dan ook niet inschrijven bij het Architectenregister.
Wel staat inschrijving vrij bij de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers. Het gevoerde naam/merk logo is: Register-interieurontwerper.
Ook is het mogelijk om in te schrijven bij het Masterregister.


WAT IS DAN HET SCENARIO?
Zelfregulering en certificering van een beroepsgroep? The International Academy for Interior Design (Instituut voor Binnenhuisarchitectuur) wil de trend zetten en heeft daarom het beeld/naam/merk/logo in de BeNeLux laten vastleggen.
De certificering is officieel geregistreerd onder nummer 0716333.

afbeelding-17
Naam/logo Master of Interior Design is ingeschreven onder nummer 0716333 op 21 juni 1998 door the International Academy for Interior Design.
Klasse aanduiding en diensten:
K1 16 Boeken, Syllabi, gedrukte cursusmaterialen en andere drukwerken; leermiddelen en onderwijsmaterialen.
K1 41 Opleidingen, trainingen, cursussen en andere onderwijsvormen op het gebied van binnenhuisarchitectuur en interieurstyling waarbij diploma’s worden toegekend c.q. uitgereikt; het organiseren van bijeenkomsten, congressen, conferentie, lezingen, seminars en workshops, alle met een educatief karakter.


HOE KUN JE JE INSCHRIJVEN?  

Stuur een kopie van je diploma ’Binnenhuisarchitectuur’ en het volledige ingevulde inschrijfformulier naar:

Stort  € 99,- t.n.v.:

IVB
POSTBUS 464
1400 AL BUSSUM

REKENINGNUMMER 27605
ONDER VERMELDING 'MASTER'

IBAN: NL68INGBOOOOO27605

BIC: INGBNL2A

IBAN en BIC alleen voor betalingen uit het buitenland.

Let op:
De kosten van de registratie zijn eenmalig.
Na betaling ontvang je:

1.
Toegekend registratienummer.

2.
Logo.


Inschrijfformulier

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Geboortedatum
Ik heb mijn studie gevolgd bij the International Academy for Interior Design (Instituut voor Binnenhuisarchitectuur)

ja / nee

Indien je deze vraag met nee moet beantwoorden, heeft inschrijven geen zin. Dit recht is alleen voor (oud) studenten van the International Academy for Interior Design (Instituut voor Binnenhuisarchitectuur).

Ik heb mijn diploma gehaald op (datum):
(Kopie bijsluiten)
 
*
Spelregels: alleen (oud) cursisten van het Instituut voor Binnenhuisarchitectuur komen in aanmerking om te worden ingeschreven als Master of Interiordesign.
*
De naam  kan alleen gebruikt worden in combinatie met het huislogo.
*
De informatie ontvang je als het verschuldigde bedrag € 99,- door het Instituut voor Binnenhuisarchitectuur is ontvangen. Je inschrijving is dan officieel.
*
Indien er twee gegronde klachten over u binnen komen over zaken die direct met het uitvoeren van je werkzaamheden (advies/ontwerp/verkoop van interieurs) te maken hebben, kan je inschrijving worden geblokkeerd. Dit ter beoordeling van het IVB. De uitspraak van het IVB is bindend.
Het inschrijfgeld € 99,- wordt niet teruggestort.

Ik ga accoord met de voorwaarden,

Handtekening:

Datum:

Sturen naar:
Instituut voor Binnenhuisarchitectuur
Postbus 464
1400 AL Bussum