Opleiding Binnenhuisarchitectuur. Investeer (het beste) in jezelf

® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB


HOME


Klik op:

GRATIS aanvullende schriftelijke studie-informatie en je ontvangt tevens een GRATIS digitale versie van het boek 'Van Woonhuis tot Droomhuis', Basisboek voor Binnenhuisarchitectuur.
BELANGRIJK OM TE LEZEN VOORDAT JE EEN STUDIE START

Je wilt een studie 'Binnenhuisarchitectuur' en/of 'Interieur- & Verkoopstyling' starten?
Lees dan onderstaande tien punten zorgvuldig door.
Het voorkomt wellicht teleurstelling.
Allereerst is het wellicht goed om te vermelden dat de opleidingen in principe erop gericht zijn om een eigen adviespraktijk te starten. Daar is ook de lesstof op gebaseerd.
Onderstaand bericht geeft een goede indicatie:

Ellen Klunder
Na mijn diploma te hebben gehaald voor Interieur- & Verkoopstyling en de Masterclasses te hebben gevolgd bij het IVB, vond ik het leuk om je even te laten weten dat ik morgen mijn eerste gastcollege ga geven aan het Friesland College Interieur & Design in Leeuwarden.
Het gaat heel goed en je ziet na vier jaar hard werken dat ’mond op mond reclame’ zijn werk doet.
Ik ben blij dat ik de opleiding bij je gedaan heb en geniet elke dag van mijn werk.
Met vriendelijke groet,
Ellen Klunder

1.
Op allerlei forums lees je de naam van Hans Slim. Hij is auteur van verschillende studieboeken over -Wonen, Lifestyle, Styling, Trendverwachtingen, Binnenhuisarchitectuur, Winkelarchitectuur enz.-

Er zijn vele lesinstituten die deze boeken gebruiken, maar dat wil niet zeggen dat je dan een studie volgt bij ® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB.
Daarentegen lees je soms in forums dat alle informatie door elkaar wordt gehaald en/of de (anonieme) schrijver weinig over het onderwerp weet.
Hans Slim is alleen verbonden aan:
® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB.

Gastdocent: ASA Scutos Utrecht, ROC Leiden, ID-College Gouda en ROC-Zeeland (Vier jarige dagopleidingen).
Deze opleidingen kunnen worden afgesloten met een SOR-examen. (SOR= Stichting Orde van Register Interieur-ontwerpers).
De opleiding 'Binnenhuisarchitectuur' bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Hierna wordt een theorie en een praktijkexamen afgelegd. De studie 'Binnenhuisarchitectuur' is ook belast met een bouwtechnisch gedeelte, speciaal gericht op het ontwerpen van een interieur, natuurlijk niet op het niveau van een bouwkundige, maar afgestemd op de praktische vraag.
Creativiteit en materialenkennis is een belangrijk onderdeel van de studie.
Afhankelijk van de onderwerpen is het studieniveau op HBO-niveau en bij bepaalde onderwerpen nog hoger, aldus Gerard Koopman, oud stafdocent aan de kunstacademie in Enschede (AKI = Academie voor Kunst en Industrie, een academie voor beeldende kunsten).
Het is natuurlijk wel zo, dat een interieurontwerp moeilijk te meten is in niveaus. Maar een goede studieachtergrond zal het niveau zeker verhogen.
Het examenreglement is gebaseerd op de oorspronkelijke en goedgekeurde versie door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen bij beschikking van 24 augustus 1993, kenmerk CFI/F/BV-93054216. I.v.m. de aanpassing in de wet zijn een beperkt aantal punten aangepast aan de vigerende eisen.


2.

Een studie aan ® International Academy fo Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB vergt niet alleen ambitie maar ook erg veel inzet.
Je moet toch wel gauw rekenen op een studietijd van anderhalf jaar.
Natuurlijk kan het sneller en/of langzamer maar in enkele weken is niet mogelijk.

De snelste methode is de mondelinge opleiding, maar dat kost desondanks toch ook 200 tot 250 studie- en werkuren.

3.

Slaagt iedereen?
Nee.
Het slagingspercentage is gemiddeld 91% maar er vallen vooraf wel enkele studenten af.
Waarom?
Alleen optimale inzet leidt tot succes.
Je moet kunnen accepteren dat je werkstukken kritisch worden voorzien van feedback.
Dat kan soms tegenvallen.

Bedenk dat de concurrentie hard is en als je wilt scoren dan zul je je professioneel moeten onderscheiden.
Een flodderig plannetje daar red je het niet mee.
Bovendien is een groot gedeelte van de studie erop gericht om een idee te vertalen in een uitvoerbaar ontwerp.
Dat vergt materialenkennis, (enige) kennis van techniek en de wil om beter te zijn.
Bekijk ook eens de inhoud van de studieboeken, elders op deze site.

4.

Juridisch is de studie onderbouwd. Onderstaande informatie is natuurlijk ook terug te vinden bij de Arrondissementrechtbank.
Er is veel onduidelijkheid in de wereld van 'Binnenhuisarchitectuur'.
In een uitspraak van de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam (Vonnis 26 oktober 1995, de President van de Arrondissementrechtbank te Amsterdam, mr. U.W. Bentinck, vice-president fungerend als president der rechtbank. Rolnummer KG 95/1433 Be) staat dat
® International Academy for Interior Design (Instituut voor Binnenhuisarchitectuur) vrij is het begrip 'Binnenhuisarchitect' of 'Interieurontwerper' te gebruiken.

5.

Naam/logo Master of Interior Design is ingeschreven onder nummer 0716333 op 21 juni 1998 door ® International Academy for Interior Design.
Klasse aanduiding en diensten:
K1 16 Boeken, Syllabi, gedrukte cursusmaterialen en andere drukwerken; leermiddelen en onderwijsmaterialen.
K1 41 Opleidingen, trainingen, cursussen en andere onderwijsvormen op het gebied van binnenhuisarchitectuur en interieurstyling waarbij diploma’s worden toegekend c.q. uitgereikt; het organiseren van bijeenkomsten, congressen, conferentie, lezingen, seminars en workshops, alle met een educatief karakter.


6.

Ministerie van Onderwijs
CRKBO (Centraal Register Beroepsonderwijs) heeft de beroepsopleidingen van het Instituut voor Binnenhuisarchitectuur namens het Ministerie van Onderwijs (vertegenwoordigd door CPION = Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) vrijgesteld van BTW.
Het Instituut voor Binnenhuisarchitectuur staat geregistreerd onder de naam ® International Academy for Interior Design.

7.

Waarom zijn de studieprijzen bij ® International Academy fo Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB normaal of vaak veel lager dan andere instituten?
Dure reclame en/of allerlei geschenken worden vermeden. Uiteindelijk betaalt de gebruiker.
Er is geen BTW (scheelt toch 21%) en op sommige opleidingen kunnen we gebruik maken van studiebijdragen.

8.

Als je moeite hebt met discipline en regelmaat, overweeg dan een mondelinge opleiding. Je studeert dan in een klein klasje.

9.

Succes dwing jezelf af. We kunnen je hier mee helpen en begeleiden. Maar je moet het echt zelf doen.
En dat is niet eenvoudig.
Daarom is iemand die voor een SOR-diploma slaagt, een echte doorzetter en goed voorbereid op de praktijk.

10.

De examens op de dagopleidingen worden afgenomen door de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers. De opleidingen van ® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB participeren in deze examens. Er is geen verschil.

HOME