Selecteer een pagina

Privacy Verklaring

Binnenhuisarchitectuur.nl respecteert de privacy van bezoekers van de website en overige online kanalen en ziet erop toe dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Binnenhuisarchitectuur.nl verwerkt persoonsgegevens slechts met het doel waarvoor u die afgeeft. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruikt Binnenhuisarchitectuur.nl deze gegevens om u van dienst te zijn en blijven deze bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige afhandeling daarvan.

GOOGLE ANALYTICS
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en op basis daarvan de website te verbeteren. En ingeval er een online campagne loopt om de effectiviteit van deze campagne te bepalen. Dit zijn anonieme gegevens. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

AANPASSEN PRIVACY VERKLARING
Binnenhuisarchitectuur.nl kan, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wetgeving, deze privacy verklaring aanpassen.

COOKIE VERKLARING
Google plaatst op de website van Binnenhuisarchitectuur.nl cookies ten behoeve van de webstatistieken Google analytics. Binnenhuisarchitectuur.nl gebruikt deze dienst om inzage te krijgen over hoe bezoekers, anonieme gegevens, de website gebruiken. Op basis waarvan International Binnenhuisarchitectuur.nl de website kan aanpassen om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. U kunt uw verzoek mailen naar info@binnenhuisarchitectuur.nl.

AANPASSEN COOKIE VERKLARING
Binnenhuisarchitectuur.nl kan, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wetgeving, deze cookie verklaring aanpassen.

Call Now ButtonMeer info? Bel ons gerust.