HOME

Gratis Interieur & Stylingtips

interieur-0026-stylingtips
® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB

Teksten & Idee: © Hans Slim

Je zoekt inspirerende woontips?
Je wilt gewoon iets anders?
Het moet ook toepasbaar (en betaalbaar) zijn in jouw huis?

Vele direct toepasbare interior- & lifestyletips.
Klik op de tekst(en) en denk er eens over.............

Terug naar de Tips

EEN KORTE WOONWANDELING DOOR DE TIJD

DEEL 8
PLAGGENHUTTEN IN NEDERLAND

 plaggenhut5
Het was bepaald geen luxe om in een plaggenhut te wonen
Nog niet zo heel lang geleden (iets meer dan honderd jaar) woonden er in het Noorden van Nederland nog duizenden mensen in een zelfgemaakte hut. Het had naast een aantal bijzondere nadelen, ook voordelen: bij het trouwen werd het echtpaar verrast door kennissen en familieleden met een eigen woning, geheel en al gratis. Zo'n woning werd in iets meer dan een dag en nacht gebouwd van bestaand materiaal dat daartoe werd verzameld.

 interieur
Het interieur was sober, de arme mensen die veelal werkzaam waren met het steken van turf, konden zich geen super interieur veroorloven. Alhoewel de turf het 'nieuwe goud' was, kregen de arbeiders slechts een zeer klein deel van die tijdelijke rijkdom. En houten tafel, enkele stoelen en houten kisten vormden de complete inventaris. Een zak met stro gevuld zorgde voor de matras. De plaggenhutten werden in het Noord Oosten van Nederland op de hogere delen opgetrokken, het veen was daar te drassig voor.

veen5
Er waren arbeiders met hun gezinnen die, zolang er werk was, in de supersnel gebouwde woningen bleven huizen. Maar er waren er ook die hun hele leven, soms met 6 - 9 personen in de kleine en vochtige ruimte woonden. Soms moesten ze nog woonruimte afstaan aan een geit of schaap. Van enige privacy was geen sprake, soms werd een deel van de hut met een gordijn afgescheiden.

Een soort gemeenschap ontstond er doordat de plaggenhutten bijelkaar in groepen werden geplaatst, waardoor de waterput, kookplek en toilet gemeenschappelijk konden worden gebruikt.
 
Naast de grondstoffen die werden gebruikt was de verwarming ook een probleem. De rook van de kachel werd veelal slecht afgevoerd en de mensen kregen 's nachts veel vuile lucht binnen. De rest van de tijd leefde en werkte men in de buitenlucht hetgeen een kleine compensatie vormde.
Op een gegeven moment raakte turf steeds meer uit de gratie, nieuwe grondstoffen dienden zich aan en de arme arbeiders trokken massaal naar fabrieken en de mijnen in Limburg. Als zo'n verlaten plaggenhut moest worden gesloopt, dan werd dat meestal gedaan door er de brand in te steken. Dat bleek de enige methode om de in de loop van de tijd bijgekomen vegetatie (vlooien, luis en ander ongedierte) voorgoed uit te roeien.

 texel_plaggenhut