HOME

Gratis Interieur & Stylingtips

interieur-0026-stylingtips
® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB

Teksten & Idee: © Hans Slim

Je zoekt inspirerende woontips?
Je wilt gewoon iets anders?
Het moet ook toepasbaar (en betaalbaar) zijn in jouw huis?

Vele direct toepasbare interior- & lifestyletips.
Klik op de tekst(en) en denk er eens over.............

Terug naar de Tips

GESCHIEDENIS

De mens is van oorsprong een nomade, een 'trekker'.
Hij jaagde met zijn stamgenoten achter het wild aan en maakte, tijdens zijn uitstapjes, voornamelijk gebruik van de door de natuur gevormde behuizingen, zoals spelonken, glooiingen in het terrein, grotten en struiken.

stam.indianen.volk.425
De oudste sporen van bewoning van natuurlijke holen of grotten dateren van circa 40000 jaar geleden, maar die vorm van bewoning kwam nog slechts sporadisch voor.

Waarschijnlijk heeft de mens voornamelijk in de open lucht, op de oevers van de rivieren, geleefd. Vele gebruiksvoorwerpen uit die periode werden in de rivierbeddingen teruggevonden.
Later echter, zo'n 30000 jaar geleden, werd de mens door het klimaat gedwongen in grotten te gaan wonen. En nog zijn er groepen en stammen, die in holwoningen leven!
De holbewoner had een algemene woonruimte, die voor alles diende, en dan niet alleen voor zijn hele gezin, maar ook voor de rest van de stam. In het Amazone-gebied bijvoorbeeld, vindt men anno nu nog steeds stammen, die met zijn vijftigen in één grote hut wonen en slapen.