HOME

Gratis Interieur & Stylingtips

interieur-0026-stylingtips
® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB

Teksten & Idee: © Hans Slim

Je zoekt inspirerende woontips?
Je wilt gewoon iets anders?
Het moet ook toepasbaar (en betaalbaar) zijn in jouw huis?

Vele direct toepasbare interior- & lifestyletips.
Klik op de tekst(en) en denk er eens over.............

Terug naar de Tips


HOME

straling2

STRALING

Onder terrestrische straling verstaan we 'aardstralen'.
Het is een verzamelbegrip voor bijvoorbeeld ondergrondse waterlopen (een soort rivierbedding in het grondwater), geologische breukvlakken, ondergrondse scheuren, geologische lagen als ertsaders, olie- en gasreserves, geomantische zones (soort heilige verbindingszones van oude heiligdommen) en groeizones (zones waar plantengroei bevorderd of geremd wordt).

Onder ondergrondse waterlopen verstaan we stromend water in de ondergrond.
De diepte ervan kan sterk verschillen, van net onder het oppervlak tot enkele honderden meters.
Ook de breedte van de waterloop en de hoeveelheid water die vervoerd worden verschillen sterk.
De biologische werkzaamheid is verschillend en wordt bepaald door de hoeveelheid water, de stroomsnelheid en de polariteit. (Hiermee verstaan we de magnetische invloed van de Noord- en Zuidpool).
Door de wrijving aan de kanten is daar de grootse invloed waar te nemen.
Vaak maken bij ondergrondse waterlopen ook andere soorten straling van dezelfde banen gebruik.

afbeelding-14
De invloed van ondergrondse waterlopen kan van stimulerend tot sterk negatief zijn en ziekte verwekkend, afhankelijk van de intensiteit van de stralingen.

Door verschuivingen, rimpelingen of andersoortige bewegingen van heet aardoppervlak zijn ooit geologische breukvlakken ontstaan.
Door zeer geringe bewegingen van de beide breukvlakken ten opzichte van elkaar, kunnen sterke elektromagnetische stralingen op de wrijvingsvlakken ontstaan.
Vaak is er ook sprake van watervoerende lagen, waardoor deze breukvlakken samenvallen met ondergrondse waterlopen.
Ook hier kan de invloed sterk zijn. Voor ondergrondse scheuren geldt hetzelfde als voor breukvlakken.
Geologische lagen kunnen zeer verschillend van soort zijn. Er vallen ertsaders onder, maar ook kolen-, olie- en gasreserves.
Al deze verschillende soorten ondergronden werken verschillend.

Voor een deel wordt verondersteld dat ze kosmische straling weerkaatsen, maar door de tweemalige afbuiging ten gevolge van het intreden en uittreden van de aardkorst kunnen allerlei vreemde situaties voorkomen.
Over het algemeen is voorzichtigheid geboden.
Geomantische zones zijn speciale lijnen over de aarde, die een 'heilige' invloed hebben.
Op deze zones werden bij voorkeur religieuze plaatsen gesticht.
Onze voorouders hadden daar reeds hun bedevaartoorden en kapellen.
De christelijke kerk nam later deze plaatsen over omdat zij een enorm sterke positieve uitstraling hadden.
Zo zijn de oude kathedralen nagenoeg allemaal op zulke zones gebouwd.
Bijzondere, heilige bronnen worden ook op deze zones gevonden.