® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB
Register-interieurstylist

Een Register-interieurstylist (m/v) geeft advies op het gebied van styling, kleuren, verkoop, meubelopstelling, fotopresentaties, aankoop meubelen, decoratie enz.

Examens
De examens worden afgenomen op een centrale plaats in Nederland.
De data (voor- en najaar) worden drie maanden voor het examen bekend gemaakt.
Iedereen die het diploma 'Register-interieurstylist' heeft gehaald bij the International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur wordt daarna automatisch ingeschreven bij de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers als 'Register-interieurstylist'. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Ingeschrevenen mogen de naam van de Stichting, logo, alsmede hun inschrijfnummer bij de Stichting vermelden op hun briefpapier, bovendien kunnen ingeschrevenen vermelden: Register-interieurstylist.

SOR
Postbus 166
1260 AD Blaricum
Rekeningnummer: 46.46.60.750
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL58ABNA0464660750

Geschiedenis
Mede oprichter van de stichting (overleden 1995). Gerrit Rietveld III, kleinzoon, oudste in lijn, van meubelontwerper & architect Gerrit Th. Rietveld 1888-1964). Gerrit Rietveld III (Rietveld Design) was werkzaam als interieurontwerper voor particulieren, bedrijven en instellingen.

Naam/logo Register-interieurontwerper (SOR) is ingeschreven onder nummer 0561584 op 26 september 1994 door de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers, dossiernummer S 194608.
Klasse aanduiding en diensten:
K1 41 Seminaria en afnemen van examens; het opstellen en formuleren van examenvragen en cases (onderwijs); het opstellen c.q. samenstellen, organiseren en afnemen van mondelinge en schriftelijke examens (onderwijs), het uitgeven en uitlenen en verspreiden van publicaties, boeken, leermiddelen en onderwijsmateriaalberoepsvoorlichting in verband met binnenhuisarchitectuur en interieurstyling; alle voornoemde diensten tevens verleend via elektronische weg.
K1 42 Diensten van binnenhuisarchitecten en interieurstylisten en (technische) advisering ter zake; het opstellen en vaststellen (certificeren) van en toezicht houden op naleving van exameneisen en -opgaven (kwaliteitscontrole), waaronder het toezicht houden op de kwaliteit van examens; keuring en certificering van examens en onderwijs.

Advies: lees dit vooral goed door
De beroepsopleiding ’Verkoop- & Interieurstyling’ kan worden afgesloten met een examen, afgenomen door de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers.
Het examen is conform de oorspronkelijke en goedgekeurde versie door de Minister van Onderwijs & Wetenschappen bij beschikking van 24 augustus 1993, kenmerk CFI/F/BV-93054216. I.v.m. een aantal aanpassingen in de Wet op het Onderwijs zijn een beperkt aantal punten aangepast aan de vigerende eisen. De uitvoering berust bij de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers.
Overigens worden deze IVB-opleidingen ook gebruikt op een aantal ROC-scholen in Nederland. De examens zijn gelijk aan de examens van the International Academy for Interior Design (IVB) en vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers.


TERUG
Door hierop te klikken ga je weer terug naar de overzichtspagina van de beroepsopleiding:
Interieur- en Verkoopstyling en Kleurexperise & Advies