HOME

Gratis Interieur & Stylingtips

interieur-0026-stylingtips
® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB

Teksten & Idee: © Hans Slim

Je zoekt inspirerende woontips?
Je wilt gewoon iets anders?
Het moet ook toepasbaar (en betaalbaar) zijn in jouw huis?

Vele direct toepasbare interior- & lifestyletips.
Klik op de tekst(en) en denk er eens over.............

Terug naar de Tips

LICHTTHERAPIE


Licht valt op ons netvlies en door een fijn systeem tussen oog en hersenen kunnen we onze omgeving waarnemen. We kunnen verschillende objecten van elkaar onderscheiden en constateren of iets dicht bij ons staat, zich ver van ons af bevindt of dat een object in beweging is. 

hiuh
Via onze ogen wordt er heel wat informatie naar onze hersenen gestuurd. Deze zintuigen zorgen voor scherp dieptezicht, maar dat is niet de enige functie die ze hebben. In de wetenschap beseft men steeds meer dat de ogen 'lichtdragers' zijn van heel wat andere lichamelijke en geestelijke functies.


Optologie
De wetenschap die zich bezighoudt met de ontwikkeling en vaardigheden van ons visueel systeem noemt men 'optologie'.
De stelling van een optoloog is:
'Men ziet zoals men kijkt en men kijkt zoals men is.'
De optoloog ziet het visuele systeem niet los van de gehele mens. Veranderingen in de visuele functies brengt hij in verband met de gehele persoon.

De optoloog schrijft ook glazen voor en geeft oogoefeningen, maar hij houdt eveneens rekening met het feit dat de mens een mentaal- en gevoelswezen is, en niet enkel uit een fysiek lichaam bestaat. Bepaalde zenuwcentra in onze hersenen, die verantwoordelijk zijn voor de controle over onze dagelijkse stemmingen, worden gestimuleerd door de hoeveelheid licht dat via de ogen de hersenen binnenkomt. 

Licht is zowel verantwoordelijk voor de harmonie tussen mens en omgeving als voor de harmonie binnen de mens zelf. Licht beïnvloedt zowel de uiterlijke als de innerlijke visuele wereld.

tyii
Winterblues

Het fenomeen van de winterdepressie is niet iets dat tussen de oren zit. Het is werkelijk zo dat een tekort aan zonlicht mensen minder opgewekt maakt. Ieder mens heeft minstens twee uur zonlicht per dag nodig. Zonlicht verlicht de zorgen en maakt dat we vrolijk aan de slag gaan.
Alles gaat gemakkelijker met een portie zonlicht erbij, we verdragen meer en voelen ons sterker in het algemeen. 

Als we de zon heel lang moeten missen, wat in de meer noordelijke landen het geval is, dan voelt men zich sneller vermoeid, men is somberder gestemd, zorgen lijken dikwijls groter dan ze zijn.
Ook kan men zich met weinig licht dikwijls moeilijk concentreren en men voelt zich kwetsbaarder. Ook zijn mensen gemakkelijker vatbaar voor ziekte doordat het immuunsysteem verzwakt.

Dat alles bij elkaar genomen, kunnen we stellen dat het zonlicht de levenskwaliteit verbetert. De klachten die iemand ondervindt, kunnen variëren van matig tot heel ernstig.
Blijken de symptomen te bestaan uit vermoeidheid en lusteloosheid en kan men 's ochtends moeilijk op gang komen, dan spreekt men ook wel over zogenaamde winterblues.

Therapie
Wetenschappers hebben aangetoond dat helder licht een belangrijke invloed heeft op de stofwisseling van de hersenen. Er is verband gevonden tussen de blootstelling aan helder licht en het aanmaken van serotonine. 

Een tekort aan serotonine kan een depressie veroorzaken. Door techniek en wetenschap aan elkaar te koppelen, is men in staat geweest om een lamp te creëren die het probleem van 'te weinig zonlicht' opvangt.
Het 'therapeutisch helder licht' kan de verstoorde biologische ritmen herstellen en reguleren. Het infrarode en ultraviolette licht zijn eruit gefilterd zodat men niet aan verbranding wordt blootgesteld.

Door het 'volspectrumlicht' wordt de fibrinespiegel, die belangrijk is voor de bloedstroom, beïnvloed. In de praktijk betekent dit: fibrine is een stollingsfactor van het bloed. Een verhoogde fibrinespiegel doet het bloed in de aderen trager stromen, wat door lichttherapie kan worden vermeden.
Ook de hoeveelheid C-reactieve proteïnen in het bloed, die ontstekingen in het lichaam aanwijzen en de vorming van vitamine D, dat belangrijk is voor de botten, worden gunstig beïnvloed.

Een voorbeeld van een behandeling is: vijf op elkaar volgende dagen een half uur plaatsnemen voor de lichtbron, waarbij zeer regelmatig in het licht wordt gekeken. Door de behandeling wordt de aanmaak van serotonine verhoogd. 

Gebleken is dat het merendeel van de mensen aan één zo'n behandeling genoeg hebben om op een prettige wijze de winter door te komen. De lichtbron bevat een helderheid van 10.000 lux. Een huiskamer heeft normaal een verlichting van 150 lux.

Het gebruik van lichttherapie in de geneeskunde heeft een lange geschiedenis. De eerste lichtbron die in de geneeskunde werd gebruikt, was natuurlijk zonlicht. In het Egypte voor Christus werd zonlicht gebruikt voor bepaalde medische behandelingen. Later beschreef Hypocrates het gebruik van zonlicht bij medische behandelingen.
Hoewel het gebruik ervan wetenschappelijk nog niet onderbouwd was, zoals nu wel het geval is, ervoer men toch de genezingskracht heel duidelijk.